سری مقالات موفقیت نیز در خود یک‌سری مقالات دارد.

که به چکیده‌ای از یکی از مقالات موفقیت در زیر می‌پردازیم:

متأسفانه یکی از مهمترین دلایلی که اکثر تلاش‌ها و کوشش‌های مردم به‌جایی نمی‌رسد. نداشتن هدفی روشن و دقیق است که از پیش و ابتدای حرکت انتخاب‌نشده است و به این علّت است که همه تلاش‌ها علیرغم صادقانه بودن آن‌ها باعث سردرگمی و باری به هر جهت بودن و نتیجه نگرفتن افراد می‌شود.

مهمترین دلیل

مهمترین دلیلی که افراد به اهداف خود نمی‌رسند. این است که اصلاً هدفی آگاهانه برای خود انتخاب نکرده‌اند و هدفی ندارند.

و حتماً باید به این نکته رسید که رؤیا و آرزو با هدف فرق می‌کند. چون افراد این اختلاف را نمی‌شناسند. فکر می‌کنند که هدف همان رؤیا یا آرزوست درصورتی‌که اختلاف‌های زیادی بین این دو مفهوم وجود دارد.

آرزوهای انسان

رؤیاها و آرزوها به زندگی انسان سمت‌وسو و جهت نمی‌دهند. درصورتی‌که هدفی دقیق و شفاف به‌آسانی به همه ابعاد زندگی بشر جهت می‌دهد و تلاش‌های افراد را هماهنگ و هم‌راستا با خود می‌کند و یکی از دلایل ناهماهنگی افراد در زندگی همین رؤیاها و آرزوها و نداشتن اهدافی مشخص است.

مسائل فنی مربوط به سایت و یا اپلیکیشن های موبایل را فقط از طریق قسمت "پشتیبانی" ارسال نمایید.